Attefallshus

Lär dig mer ingående om Attefallshus och vad det kan komma att innebära för fastighetsägare och fastighetsmarknaden.

Attefallshus

Attefallshus

I denna artikeln om Attefallshus så kommer vi att beskriva, förklara och klargöra bestämmelser, lagar, regler samt vad ett Attefallshus faktiskt är. Själva namnet Attefallshus kommer från Kristdemokraten Stefan Attefall, politikern bakom lagförslaget att införa möjligheten att få bygga ett upp till 25 kvadratmeter stort hus utan att behöva ansöka om något bygglov. För det är just det som begreppet och namnet Attefallshus står för, små hus som är upp till 25 kvadratmeter stora och max 4 meter höga. Men tyvärr så verkar det inte bli riktigt så lätt att få bygga ett Attefallshus som många av hos hoppats på, för även om du slipper ansöka om bygglov så måste det innan byggnationen påbörjas anmälas till Kommunen som sedan ska handlägga ärendet via Stadsbyggnadskontoret eller Byggnadsnämnden som ger ett godkänt startdatum. Det betyder alltså att du inte bara kan ge dig iväg och köpa ett färdigt Attefallshus och ställa på tomten bredvid ditt hus utan du måste först anmäla det och invänta ett godkännande. I början så kan man behöva acceptera att det blir en lång handläggningstid på grund av förvirringen som kan uppstå vid nya reformer och rutiner. 

Attefallshus

Attefallshus

Godkännandet av de nya Attefallshusen väntas få en ganska så massiv påverkan hos bostadsmarknaden i Sverige, föreningen VillaÄgarna bedömer att införandet av den nya byggnadsformen på sikt kommer att medföra hela 150-200 000 nya bostadstillfällen! Man kan nog anta att det kan bli särskilt intressant i storstadsområden där bostadsbristen är stor och möjligheterna för uthyrning är stora. För det är väl egentligen det som gör det nya förslaget till en så stor grej? Möjligheten att kunna hyra ut sitt Attefallshus. När reformen träder i kraft så väntas alla hustillverkare börja ösa ut olika modeller av färdigbyggda, nyckelklara småhus. Tack vare den generösa takhöjden blir det möjligt att lägga till exempelvis en våning till i form av ett sovloft eller liknande, detta ska i teorin kunna utöka boytan till 40-50 kvadrat om än med låg takhöjd. En nybyggd bostad i den storleken ger stora möjligheter till höga hyresintäkter i storstadsområden som exempelvis Stockholm där man kan, beroende på område, tänkas ta 7-8000:- i hyra för ett Attefallshus. Den som kan sin matte har redan räknat ut att det då inte tar lång tid att få igen sina investerade pengar och kanske till och med gå med vinst. Det finns såklart också regler för hur byggnaden får placeras, exempelvis så måste Attefallshuset placeras minst 4 meter från tomtgränsen samt att det inte går att bygga ett hus på en tidigare obebyggd tomt. Det måste alltså redan finnas en byggnad på tomten då de nya husen endast ska fungera som komplement. Reformen kommer förutom de nya Attefallshusen också medföra möjligheten för villaägare att bygga ut upp till 15 kvadratmeter utan bygglov.

(Visited 712 times, 1 visits today)