Investera i Fastigheter

Att investera i fastigheter är det nog många som drömmer om. Investeringar i fastigheter tillhör de ”tyngre” investeringar som en person kan göra även om det så klart även finns mindre fastighetsprojekt att investera i. Det har visat sig vara en relativt trygg investering, för den som tänker långsiktigt. Däremot krävs en del kunskap, tid och engagemang för att lyckas med fastighetsaffärer.

Hur gör man en fastighetsinvestering
En fastighetsinvestering kan gälla en del av en fastighet eller en enskild fastighet som du själv köper. Det går också att investera i fastighetsfonder, där antalet platser i fonden är begränsat. Insatsen är ofta ganska stor. Vinstdelning sker då varje år.

Direkta fastigheter
Ofta är insatsen mycket stor, och lån är därför extremt vanligt vid fastighetsköp. För att få lån och kunna se vad utfallet blir behövs en ordentlig kalkyl på affären. När sedan fastigheten har inköpts gäller det att agera god hyresvärd under tiden som du äger fastigheten, så att beläggningen blir så stor som möjligt. Efter ett antal år kanske du fått tillräckligt med pengar att köpa flera fastigheter, eller säljer hyresfastigheten med ett plus i plånboken.

Relativt tryggt
Det är relativt tryggt att investera i fastigheter. Tillgången är en fysisk enhet, som kan försäkras. I många fall, när det gäller kontors- och hyresfastigheter, går det dessutom att få direktavkastning på investeringen tack vare hyror. Om dessa inkomster används till låneåterbetalningar ger det en ränta- på räntaeffekt.
Utfallet har genom tiderna varit mycket gynnsamt för dem som vågat satsa.

Antalet företag och människor som behöver lokaler och boenden ökar med tiden. Men det finns undantag. Under 1990-talets början rasade marknadspriserna och mängder med investerare förlorade stora förmögenheter på fastighetskraschen. Det har också varit turbulent på den svenska marknaden på senare tid, och utsikterna framöver, inte minst på grund av USA:s fastighetskrasch, är något svävande.

Kräver kunskap och vård
Fastigheter behöver underhållas löpande. Vissa insatser är obligatoriska, särskilt om du är hyresvärd. Det gäller att hålla reda på fastighetens skick och kommande renoveringsbehov, för att få den ekonomiska ekvationen att gå ihop. Det krävs också kunskap i bokföring, fastighetsjuridik och -skötsel för att hantera investeringen. Det krävs en del tid och engagemang för att klara detta.

Den egna bostaden ingen investering
En fastighetsinvestering i konkret bemärkelse gäller en fastighet som ska ge avkastning, inte ett boende. Blanda inte in känslor när du funderar på vilken fastighet som är det rätta.

Fördelar med att investera i fastigheter:

kan ge ett mycket gott utfall
löpande direktavkastning möjlig
skattemässigt fördelaktigt tack vare avskrivningsmöjligheter
god förutsägbarhet på de löpande intäkterna
bra skydd mot inflation

Nackdelar med fastighetsinvesteringar:

en fastighetskrasch kan bli förödande
om direktinvestering sker krävs kunskap
om direktinvestering sker krävs engagemang
kräver ofta stora insatser med lån inblandade vilket ökar risken

 

En annan variant är ju att köpa-renovera-sälja fastigheter, du spekulerar då i värdestegringen din renovering medför. Du kan läsa mer om house flipping på den här länken: Learn more about house flipping

(Visited 1 331 times, 1 visits today)