Börja Handla Med Aktier

Här nedan så listar vi lite grejer som kan vara bra att tänka på när man ska börja handla med aktier. Som med så mycket annat här i livet så gäller det att vara påläst innan!

Hur ser din privatekonomiska situation ut?
Gå igenom din privatekonomi ordentligt innan du börjar handla med aktier. Tänk på att en placering i aktier innebär ett risktagande och att du kan förlora hela eller delar av det placerade kapitalet. Använd därför inte allt ditt sparkapital till just aktier utan sprid ut pengarna.

Värdet kan variera kraftigt
Värdet på köpta aktier kan öka, men också minska i värde. Det är därför inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Sprid ut riskerna
Ett sätt att minska risken för förluster är att sprida sina placeringar mellan olika branscher och företag. Detta rekommenderas starkt för att göra ditt sparande så lönsamt och effektivt som möjligt.

Undersök alternativen
Placeringar i värdepappersfonder är ett alternativ till aktier. En fond har en förvaltare som sköter placeringarna. En fond investerar normalt i (ett antal) olika aktier och sprider därmed riskerna. Observera dock att det finns fonder med olika riskprofil. Viktigt är också att ta eventuell förvaltningsavgift i beaktande, en för hög förvaltningsavgift kan snabbt äta upp mycket av vinsten.

Läs på ordentligt
Läs på ordentligt om det bolag som du funderar på att köpa aktier i. Läs årsredovisningar, tidningsartiklar och sök information om bolaget på Internet. Försök att få en mångsidig bild av bolaget och dess nyckelpersoner. Kanske någon i styrelsen även sitter med i några mer tvivelaktiga bolag? Läs på så mycket du kan och väg sedan fördelar mot nackdelar.

Välj mäklare med omsorg
Det finns flertalet olika mäklare att använda sig av. Dessa varierar ofta kraftigt i hur stort courtage(avgift vid affär) dom tar,hur många olika marknader och länder du kan handla i osv. Storbanker är generellt dyrare att handla aktier genom, mindre aktörer såsom Nordnet eller Avanza erbjuder fördelaktiga depåer för småsparare med låga courtage.

Uttag tar längre tid
Det är inte alltid möjligt att omedelbart köpa eller sälja dina aktier. Detta kan till exempel bero på tekniska problem, att aktien är illikvid (se 1 nedan) eller att många vill handla samtidigt. Har du en depå hos en mindre aktör kan det ta någon extra bankdag att få över pengarna till ditt transaktionskonto, medan en depå hos din vanliga storbank sker ögonblickligen när du väl fått dina aktier sålda.

Optioner och terminer
Optioner och terminer (se 2 nedan) ger möjlighet att med en begränsad insats få del i kursuppgången på en aktie eller index. Detta kallas ofta hävstångseffekt. Å andra sidan är risken att förlora investerat kapital större än vid handel med aktier. Det behövs därför särskilda kunskaper och hög riskmedvetenhet för att handla med optioner och terminer.

Lån rekommenderas ej
Lån för köp av värdepapper kan tas med t.ex. aktier som säkerhet. Detta är dock väldigt riskfyllt eftersom skulden finns kvar även om aktierna sjunker i värde. Vid sjunkande aktiekurs kan du bli tvingad att ställa ytterligare säkerhet. Har du inte möjlighet att ställa sådan säkerhet måste du sälja aktierna, ofta med förlust. Detta kan snabbt bli till ett sjunkande skepp där du blir skyldig mer och mer pengar.

(Visited 68 times, 1 visits today)