E20 blir mötesfri

Hela E20, ändå från Göteborg till Stockholm, ska bli mötesfri väg. Detta undertecknades under fredagen genom ett avtal som säkrar fyra miljarder kronor till en utbyggnad av E20. Det innebär att fler delar av Europavägen blir motorväg eller fyrfältsväg, än vad som tidigare föreslagits.

Det hela kommer att finansieras av Västra Götalandsregionen, fyra kommunalförbund och Västsvenska Handelskammaren som tillsammans satsar fyra miljarder kronor på projektet. Genom underavtal är kommuner, Region Örebro och Sparbanksstiftelser i Skaraborg med på satsningen. Staten svarar för 2,7 miljarder kronor, övriga finansiärer för 1,35 miljarder.

Tillsammans med de fyra etapper som beslutades av regeringen 2010 innebär fredagens avtal att nio etapper av E20 ska byggas ut och förbättras till en sammanlagd kostnad av 6,5 miljarder kronor.
– Vi ser mycket positivt på att samverka kring finansieringen när det går att förena vårt uppdrag med mål som drar åt samma håll. Det här avtalet gör att vi tillsammans kan bygga de lite drygt elva mil som återstår för att skapa en trafiksäker E20, säger Håkan Wennerström, regional direktör vid Trafikverket, i ett pressmeddelande.

När E20 är ombyggd och upprustad kommer vägen att vara mötesfri. Det innebär också att hela sträckan från Göteborg via Örebro till Stockholm blir mötesseparerad.
– Trafikolyckorna har avlöst varandra samtidigt som andelen gods på vägen har ökat. Det är helt nödvändigt med en rejäl satsning på E20 för att få ner olycksriskerna på vägen och för att öka framkomligheten för allt större godsmängder. Ju smidigare vi når varandras orter, desto fler arbetsplatser och utbildningar kan vi dessutom få tillgång till, säger Jonny Magnusson, ordförande i regionstyrelsen, i samma pressmeddelande.

 

Källa: SR,Trafikverket,NA

(Visited 11 times, 1 visits today)