Världens rikaste familj

Som ni kanske uppmärksammade i gårdagens lista över världens rikaste personer så var det ett gäng med samma efternamn, Walton.
Världens rikaste familj
Familjen Walton är den rikaste familjen i USA och en av de rikaste i världen . De är arvtagare till Walmart-förmögenheten och bolagets största ägare med över femtio procent ägande av aktier i detaljhandelsjätten.
Wal-Mart Stores, Inc. är världens största detaljhandelskedja och har butiker i 15 länder. Sam Walton och hans bror Bud öppnade sin första Walmart-butik 1962 . Idag så sitter tre familjemedlemmar i Walmart styrelse , Rob är ordförande , och sitter i styrelsen med sin bror Jim och hans svärson Greg Penner . 2011 hade företaget 3708 storbutiker i USA som var öppna för allmänheten och ytterligare 596 butiker för företagskunder.
Företaget är den största privata arbetsgivaren i USA, Kanada och Mexiko. Dess marknadsandel inom detaljhandelsbranschen i USA är 8,9 procent. Wal-Marts omsättning är större än bruttonationalprodukten för många länder, men denna jämförelse är kontroversiell eftersom nationalekonomer inte uppfattar omsättning och BNP som jämförbara storheter.
På grund av sin storlek har Wal-Mart fått omfattande uppmärksamhet. Positiva omdömen brukar fokusera på att företaget genom avancerad logistik och inköpshantering har ökad produktiviteten i detaljhandeln, vilket kommer konsumenter till del genom lägre priser. Kritiker har bland annat pekat på dåliga arbetsförhållanden för de anställda och att lönenivån är låg, även i förhållande till andra delar av detaljhandeln enligt vissa studier.
Familjen Waltons kombinerade förmögenhet uppgår till mer än 42 % av alla amerikanska familjer tillsammans.

(Visited 402 times, 1 visits today)